Samenwerken: hoe vaak zien we het niet als iets vanzelfsprekends. Een opgave die je niet alleen aan kunt, pak je samen op. Of een klus wordt toebedeeld aan een groep of een team. Zeker in organisaties is dit een steeds gebruikelijker manier om het werk te verdelen. Samenwerken is ook iets ‘des menschen’. De meesten van ons hebben behoefte om contact te maken, te verbinden, begrepen en gewaardeerd worden. En toch blijkt effectief samenwerken niet altijd iets gemakkelijks en vanzelfsprekends.

Neem alleen maar de uitdaging om met ieders eigen invalshoeken, standpunten, achtergrond en ook eigenaardigheden. Tussen samen werken en samenwerken bestaat vaak een behoorlijke kloof. De vragen waarover we ons in organisaties buigen zijn vaak behoorlijk complex. Ze vragen om een samenspel tussen verschillende professionals. Een samenspel waar kennis gecombineerd wordt, mensen elkaar uitdagen, anders te denken en hun denkvermogens samenbrengen, en samen werken aan het bereiken van ambities.

Als er sprake is van echte verbinding zie je vaak ‘magische’ dingen gebeuren die anders niet zouden gebeuren. Meesterwerkjes ontstaan, doorbraken gebeuren, innovaties worden gedaan en individuen stijgen boven zichzelf uit.

Wij zijn gefascineerd door dat samenspel tussen mensen dat tot onverwachte uitkomsten heeft geleid, dat toevallig goed kwam. Kortom een happy accident was. Daar kunnen we van leren om samenwerken in teams, afdelingen, organisaties nog beter te maken. Wij vonden al een aantal van de werkzame ingrediënten.

Stuur een e-mail en vraag de ‘samenwerken kaart’ aan en ga op zoek naar uw happy accidents!

About